ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/423/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2023-2035
Nr aktu prawnego
LVI/496/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2023
Nr aktu prawnego
LVI/495/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie pokrycia w roku 2023 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
LVI/494/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Stegna
Nr aktu prawnego
LVI/493/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/408/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 29 listopada 2022r. , zmienionej uchwałą Nr LI/441/2023 Rady Gminy Stegna z dnia 23 marca 2023r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji na 2023r. w Gminie Stegna
Nr aktu prawnego
LVI/492/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zawierania kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stegna.
Nr aktu prawnego
LVI/491/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
LVI/490/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Jantar
Nr aktu prawnego
LVI/489/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-07-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/423/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2023-2035
Nr aktu prawnego
LV/488/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-07-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2023
Nr aktu prawnego
LV/487/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji