ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2023
Nr aktu prawnego
L/437/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna
Nr aktu prawnego
L/436/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
L/435/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Nr aktu prawnego
L/434/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 664, położonej w miejscowości Stegna
Nr aktu prawnego
L/433/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 173/4, położonej w miejscowości Tujsk
Nr aktu prawnego
L/432/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 595/1, położonej w miejscowości Jantar
Nr aktu prawnego
L/431/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ul. Wesoła drodze wewnętrznej obejmującej działkę nr 567/12 położoną w miejscowości Jantar
Nr aktu prawnego
L/430/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Nr aktu prawnego
L/429/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/423/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2023-2035
Nr aktu prawnego
XLIX/428/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji