ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXII/217/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033
Nr aktu prawnego
XXII/216/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
XXII/215/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032
Nr aktu prawnego
XXII/214/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXII/213/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania wniosku dotyczącego stanu drogi gminnej nr 364 w miejscowości Jantar
Nr aktu prawnego
XXII/212/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXII/211/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 199/30, 199/31 obręb Stegna
Nr aktu prawnego
XXII/210/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Stegna na lata 2021-2024 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie
Nr aktu prawnego
XXII/209/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeznaczenia działek nr 634/2 oraz 634/4 w miejscowości Jantar pod miejsca parkingowe oraz teren rekreacji
Nr aktu prawnego
XXII/208/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji