ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/216/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033
Nr aktu prawnego
XXIII/234/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIII/233/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G w miejscowości Broniewo".
Nr aktu prawnego
XXIII/232/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XXIII/231/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mikoszewo obejmującej część dz. gminnej nr 303 oraz dz. osób prywatnych nr 235/8
Nr aktu prawnego
XXIII/230/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jantar obejmującej dz. osób prywatnych nr 370/3 oraz 370/7
Nr aktu prawnego
XXIII/229/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działki stanowiącej własność Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XXIII/228/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 612, położonej w miejscowości Jantar na cele drogowe
Nr aktu prawnego
XXIII/227/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jantar dla terenu działek nr 102 oraz 634/6 obręb Jantar
Nr aktu prawnego
XXIII/226/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stegna pomiędzy ulicami Grunwaldzka, Powstańców Warszawy, Bukowa i ulicą Lipowa, Morska
Nr aktu prawnego
XXIII/225/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji