ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-05-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/423/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2023-2035
Nr aktu prawnego
LII/461/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-05-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2023
Nr aktu prawnego
LII/460/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-05-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2023
Nr aktu prawnego
LII/459/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-05-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych: Niedźwiedzica i Dworek
Nr aktu prawnego
LII/458/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-05-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Rybina, stanowiącej własność Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
LII/457/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-05-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości rolnej, działki nr 160/1 położonej w miejscowości Stobiec
Nr aktu prawnego
LII/456/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-05-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ul. Lawendowa drodze wewnętrznej obejmującej działkę nr 807/5 położoną w miejscowości Stegna
Nr aktu prawnego
LII/455/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-05-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ul. Jabłoniowa drodze wewnętrznej obejmującej działkę nr 803/9 położoną w miejscowości Stegna.
Nr aktu prawnego
LII/454/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-05-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów na Rzecz Nadwiślańskiego Korytarza Transportowego
Nr aktu prawnego
LII/453/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-03-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej wśród lokalnej społeczności na temat transplantacji
Nr aktu prawnego
LI/452/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji