ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LX/525/2023 Rady Gminy Stegna z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2024-2040
Nr aktu prawnego
LXI/539/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXI/538/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w części obrębów Bronowo, Dworek, Niedźwiedzica, Żuławki
Nr aktu prawnego
LXI/537/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy Żaglowej obejmującej działkę nr 573/6 położoną w miejscowości Jantar
Nr aktu prawnego
LXI/536/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Rybinie
Nr aktu prawnego
LXI/535/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia gminnego Gminy Stegna nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Nr aktu prawnego
LXI/534/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Stegna, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Nr aktu prawnego
LXI/533/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania wniosku mieszkańców o anulowanie zapisu § 33 pkt 4 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Stegna Nr XLII/415/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stegna
Nr aktu prawnego
LXI/532/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Stegna, a Gminą Miasta Gdańska w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Gdańska realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj” w latach: 2024, 2025 i 2026
Nr aktu prawnego
LXI/531/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Stegna
Nr aktu prawnego
LXI/530/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji