ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XXV/251/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/216/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033
Nr aktu prawnego
XXIV/250/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIV/249/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku długoterminowego kredytu
Nr aktu prawnego
XXIV/248/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/195/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXIV/247/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr XX/159/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Stegna, ustalenia opłat za postój w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
Nr aktu prawnego
XXIV/246/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2021
Nr aktu prawnego
XXIV/245/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jantar dla terenu działki nr 515/3 obręb Jantar
Nr aktu prawnego
XXIV/244/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobów Gminy Stegna w drodze komunalizacji, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka 111/3, położonej w obr. Jantar, gm. Stegna
Nr aktu prawnego
XXIV/243/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XXIV/242/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji