ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Junoszyno i Jantar
Nr aktu prawnego
XXXVIII/343/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/302/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2022-2034
Nr aktu prawnego
XXXVII/342/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXVII/341/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych: Stobiec i Chełmek
Nr aktu prawnego
XXXVII/340/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli współuczestniczenia Gminy Stegna w przygotowaniu i opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju „Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania” w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2021 - 2027
Nr aktu prawnego
XXXVII/339/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 993, położonej w miejscowości Stegna.
Nr aktu prawnego
XXXVII/338/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku usytuowanym na działce nr 151/3, położonej w miejscowości Drewnica.
Nr aktu prawnego
XXXVII/337/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie trwającej umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku usytuowanym na działce nr 203/1, położonej w miejscowości Stegna.
Nr aktu prawnego
XXXVII/336/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2022
Nr aktu prawnego
XXXVII/335/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/293/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 03 grudnia 2021r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXXVII/334/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji