ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:54:25 Upublicznienie elementu informacja Raport z czynności kontrolnych -program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 "Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki-etap I" sprawa UM11-65160-UM1100002/18 Adam Wojciech Ruciński
10:53:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Raport z czynności kontrolnych -program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 "Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki-etap I" Adam Wojciech Ruciński
08:08:32 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą Budowa trasy rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Mikoszewo -Drewnica w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy – partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 8 Konwersja, Działanie – 8,4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Angelika Talpa

Zmiany z dnia: 2021-01-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:41:07 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 7/2021 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Stegnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Małgorzata Furman
14:41:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 7/2021 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Stegnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Małgorzata Furman
14:40:11 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 6/2021 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego w Narodowym Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań w 2021r. Małgorzata Furman
14:40:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 6/2021 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego w Narodowym Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań w 2021r. Małgorzata Furman
14:38:49 Upublicznienie elementu informacja Protokół Nr XVIII/2020 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 17 września 2020 r. Małgorzata Furman
14:38:44 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół Nr XVIII/2020 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 17 września 2020 r. Małgorzata Furman
14:36:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół Nr XVIII/2020 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 17 września 2020 r. Małgorzata Furman

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony