Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-08-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:31:52 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Stegna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV na terenie działek nr 190/18, 261/2, 188/9, 188/10 obręb Rybina, gmina Stegna.
(widoczna od 2022-08-12 00:00:00)
Artur Kozłowski
12:28:51 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Stegna o wydanej decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy mniejszej niż 500 kW na terenie części działki nr 93/11 położonej w obrębie geodezyjnym Niedźwiedzica w gminie Stegna.
(widoczna od 2022-08-12 00:00:00)
Artur Kozłowski

Zmiany z dnia: 2022-08-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:03:37 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 wersja nr 9 - Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. Angelika Talpa
10:08:56 Upublicznienie elementu informacja Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafał Tokarski

Zmiany z dnia: 2022-08-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:27:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 wersja nr 8 - Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. Angelika Talpa

Zmiany z dnia: 2022-08-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:54:18 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Stegna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 846, 860, 861 położonych w miejscowości Stegna w gminie Stegna.
(widoczna od 2022-08-09 00:00:00)
Artur Kozłowski

Zmiany z dnia: 2022-08-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:04:46 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Stegna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 490, 435 położonych w obrębie geodezyjnym Drewnica w gminie Stegna.
(widoczna od 2022-08-08 00:00:00)
Artur Kozłowski

Zmiany z dnia: 2022-08-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:31:15 Edycja elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 152/2022 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stegnie - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: ZARZĄDZENIE NR 152/2022 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stegnie Małgorzata Furman
12:51:40 Upublicznienie elementu informacja Protokół Nr XLII/2022 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 19 lipca 2022 r. Małgorzata Furman
12:48:30 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 155/2022 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2022 rok. Małgorzata Furman

Nawigacja między stronami listy informacji