ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:15:06 Upublicznienie elementu informacja Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RDOŚ-Gd-WOO.4211.26.2015.KSZ.20 z dnia 27.03.2017 dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa morskiej farmy wiatrowej Polenergia Bałtyk II" Adam Wojciech Ruciński
08:27:24 Upublicznienie elementu informacja SOŁECTWO STEGIENKA - 31.07.2021 r. Małgorzata Furman

Zmiany z dnia: 2021-07-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:47:05 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdania za II kwartał 2021 Adam Wojciech Ruciński
12:40:01 Upublicznienie elementu informacja Informacja o planowanym zgromadzeniu. Rafał Tokarski
12:16:38 Upublicznienie elementu informacja Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji za I półrocze 2021 Adam Wojciech Ruciński
12:15:06 Upublicznienie elementu informacja Wykaz dotacji udzielonych innym jst za I półrocze 2021.pdf Adam Wojciech Ruciński
12:13:25 Upublicznienie elementu informacja Wykaz dotacji otrzymanych od jst za I półrocze 2021 Adam Wojciech Ruciński
12:10:37 Upublicznienie elementu informacja Półroczna informacja o otrzymanych środkach z UE i EFTA za 2021 Adam Wojciech Ruciński
12:08:55 Upublicznienie elementu informacja Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności art. 60 uofp za II kw. 2021 Adam Wojciech Ruciński

Zmiany z dnia: 2021-07-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
21:55:23 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Gminy Stegna zwołanej na dzień 23 lipca 2021 r. Małgorzata Furman

Nawigacja między stronami listy informacji