ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:05:00 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 98/2021 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 95/14, położonej w Junoszynie Małgorzata Furman
11:03:07 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 97/2021 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 95/3, położonej w Junoszynie Małgorzata Furman
11:00:27 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 96/2021 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego w celu koordynacji i realizacji projektu „STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna”, realizowanego przez Gminę Stegna. Małgorzata Furman

Zmiany z dnia: 2021-07-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:07:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie - Nazwa elementu do którego przynależy: Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr RDOŚ-Gd-WOO.4220.375.2021.IB.2 przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji ( przebudowie i rozbudowie) zakładu produkcji zlewozmywaków z tworzyw sztucznych PRIMAGRAN sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr 66, 67 ,73/3, 48, 49 obręb Żuławki zlokalizowanego w miejscowości Żuławki 15c, 82-103 Stegna ” oraz możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji. Ewelina Charkiewicz
12:07:05 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr RDOŚ-Gd-WOO.4220.375.2021.IB.2 przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji ( przebudowie i rozbudowie) zakładu produkcji zlewozmywaków z tworzyw sztucznych PRIMAGRAN sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr 66, 67 ,73/3, 48, 49 obręb Żuławki zlokalizowanego w miejscowości Żuławki 15c, 82-103 Stegna ” oraz możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji. Ewelina Charkiewicz

Zmiany z dnia: 2021-07-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:02:02 Upublicznienie elementu informacja SOŁECTWO ŻUŁAWKI - 22.07.2021 r. - ZEBRANIE WYBORCZE Małgorzata Furman

Zmiany z dnia: 2021-07-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:19:09 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 95/2021 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Żuławki Małgorzata Furman
13:15:09 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 94/2021 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Stegna w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jantar obejmującej działkę nr 443/22, 449/12 oraz 460/6 stanowiące własność Gminy Stegna. Małgorzata Furman
13:11:39 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 93/2021 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2021 rok. Małgorzata Furman

Zmiany z dnia: 2021-07-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:11:34 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STEGNA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie obrotowego mostu kolejki wąskotorowej w ciągu linii kolejowej Nowy Dwór Gdański - Stegna, budowie pomostu pływającego i rozbudowie pomostu stałego nad rzeką Szkarpawą w miejscowości Rybina, gmina Stegna wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie pomostów i mostu. Lokalizacja inwestycji na terenie: - działek nr 1, 11, 12, 6, 22, 18, 26, 51 obręb 17 Świerznica, gmina Stegna, - działek nr 116, 246, 117, 247, 118, 288/4 obręb 13 Rybina, gmina Stegna. Adam Wojciech Ruciński

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony