ˆ

Ogłoszenia o pracy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2023-06-05
Termin składania dokumentów
2023-06-16 13:00:00
Stanowisko
Pracownik ds. gospodarki komunalnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat gospodarki odpadami i ochrony środowiska
Lp: 2
Data ogłoszenia
2023-06-05
Termin składania dokumentów
2023-06-16 13:00:00
Stanowisko
Pracownik ds. społecznych i oświaty w referacie społeczno-organizacyjnym
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat społeczno-organizacyjny