ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-31
Data rozstrzygnięcia
2021-02-16
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy na działce nr 194/1”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-30
Data rozstrzygnięcia
2021-01-29
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy na działce nr 194/1
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-30
Data rozstrzygnięcia
2021-02-02
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa ubezpieczenia Gminy Stegna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-23
Data rozstrzygnięcia
2021-01-11
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości i porządku na terenie plaż Gminy Stegna 2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-12-23
Data rozstrzygnięcia
2021-01-08
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą Budowa trasy rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Mikoszewo -Drewnica w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy – partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 8 Konwersja, Działanie – 8,4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-12-08
Data rozstrzygnięcia
2020-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej działki nr 144 i 329 ul. Krótkiej w miejscowości Jantar w systemie „ Zaprojektuj i Wybuduj” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-12-07
Data rozstrzygnięcia
2020-12-22
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa trasy rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Mikoszewo -Drewnica w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy – partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 8 Konwersja, Działanie – 8,4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-11-19
Data rozstrzygnięcia
2020-11-30
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do miejscowości Nowy Dwór Gdański i Jeziernik
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-10-15
Data rozstrzygnięcia
2020-11-06
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Drewnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-08-21
Data rozstrzygnięcia
2020-09-08
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w trybie zaprojektuj i wybuduj, polegających na modernizacji budynku NZOZ w Drewnicy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działanie – 10.01. Efektywność Energetyczna – Mechanizm ZIT, Poddziałanie – 10.01.01. Efektywność energetyczna – Mechanizm ZIT – Wsparcie Dotacyjne.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji