Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualne

Szczegóły informacji

Wykonanie usług w zakresie odśnieżania i zgarniania błota pośniegowego oraz likwidowania śliskości na drogach, placach i chodnikach zarządzanych przez Wójta Gminy Stegna w Gminie Stegna w sezonie zimowym 2019/2020.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Gmina Stegna

Finansowanie: Budżet JST

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2019-10-23 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-10-23 12:10:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy w Stegnie

Ogłoszono dnia: 2019-10-07 przez Małgorzata Borowiec

Treść:

GO-K.7031.1.2019                                                                              Stegna, dnia 04.10.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Stegna zwraca się z prośbą o przedstawienie państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia:
  1. Wykonanie usług w zakresie odśnieżania i zgarniania błota pośniegowego oraz                                                                     likwidowania śliskości na drogach, placach i chodnikach zarządzanych przez Wójta Gminy Stegna w Gminie Stegna w sezonie zimowym 2019/2020.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Odśnieżanie dróg i placów oraz zgarnianie błota pośniegowego przy użyciu zestawu                          sprzętu – ciągnik średni z pługiem odśnieżnym skośnym, odrębnego dla każdego rejonu obejmującego miejscowości:
  2.1.1 rejon I – Stegna z Cisewem (bez ul. Żuławskiej), Junoszyno;
  2.1.2 rejon II – Rybina, Świerznica, Głobica, Chorążówka, Stegienka, Stegienka Osada, ul.                                                                                                                                                                                                                      Żuławska w Stegnie, Popowo;
  2.1.3 rejon III -  Jantar, Jantar Leśniczówka, Mikoszewo;
  2.1.4 rejon IV – Drewnica, Przemysław, Izbiska;
  2.1.5 rejon V – Żuławki, Książęce Żuławy, Broniewo, Bronowo, Wiśniówka, Szkarpawa, Wybicko, Stare Babki, Dworek, Niedźwiedzica oraz Niedźwiedziówka;
  2.1.6 rejon VI – Nowotna, Tujsk, Stobiec, Chełmek i Chełmek Osada;
2.2  Odśnieżanie dróg i placów  oraz zgarnianie błota pośniegowego przy użyciu zestawu sprzętu – samojezdny pojazd do mechanicznego odśnieżania chodników lub quad o pojemności powyżej 250 ccm z pługiem z lemieszem skośnym w rozmiarze od 120 cm odrębnego dla każdego rejonu obejmującego miejscowości:  
 2.2.1 rejon VII – chodniki i wąskie drogi pieszo – jezdne w Stegnie;
 2.2.2 rejon VIII -  chodniki i wąskie drogi pieszo – jezdne w Jantarze, Jantarze Leśniczówce i Mikoszewie;
 2.2.3 rejon IX – chodniki w miejscowościach: Drewnica, Żuławki oraz Dworek.
  2.3 Likwidacja śliskości na drogach polegająca na posypywaniu jezdni i chodników mieszanką piaskowo – solną o stężeniu minimum 20% soli przy użyciu zestawu sprzętu: ciągnik z piaskarką (dopuszcza się posypywanie ręczne) w rejonie obejmującym Sołectwa:
 2.3.1 rejon X – Drewnica, Przemysław, Izbiska, Żuławki, Dworek – Niedźwiedzica, Bronowo, Wiśniówka;
 2.3.2 rejon XI – Junoszyno, Stegienka Osada, Jantar, Jantar Leśniczówka, Mikoszewo;
 2.3.3 rejon XII – Stegna (drogi), Rybina, Głobica, Stegienka, Chorążówka, Świerznica, Nowotna, Tujsk, Stobiec, Chełmek i Chełmek Osada.
  2.3 Zamawiający może złożyć ofertę jednocześnie: na dowolnie wybrany rejon oraz ofertę na posypywanie wyłącznie jezdni dróg lub wyłącznie chodników w danym rejonie.
  2.4 Wykonawca przystąpi do wykonania usług nie później niż po upływie 1 godziny od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego.
 2.5 Wykonawca zapewni niezbędny materiał do likwidowania śliskości (mieszankę piaskowo – solną). Zamawiający zabezpiecza rezerwę materiałową na potrzeby wspomagania w sytuacjach interwencyjnych.
3. Warunki wymagane od wykonawców: oferta.
4. Planowany termin wykonania zamówienia – do 15 marca 2020 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena za 1 godzinę pracy sprzętu. W przypadku jednakowej ceny decyduje lokalizacja bazy zestawu sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług na terenie rejonu.
6. Osoba uprawniona do kontaktu: Pracownik Urzędu Gminy Stegna na stanowisku ds. gospodarki komunalnej tel.:661-100-054 adres email: gmina@stegna.pl.
7. Oferty należy przekazać do Urzędu Gminy w Stegnie w terminie do dnia 23.10.2019 r. do godz. 1200.
8. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 3 dni roboczych od daty upływu terminu składania ofert.
9. Załączniki: - Formularze ofertowe (3 szt.).
10. Uwagi:
      1/ Wykonawca zabezpiecza niezbędne środki techniczne oraz finansowe w celu      wykonywania usługi.
      2/ Gmina Stegna dokona wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o wskazane kryterium oceny ofert. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia na podstawie wskazanych kryteriów cena zostanie ustalona na podstawie negocjacji.
      3/  Gmina Stegna nie przewiduje wynagrodzenia za tzw. gotowość do wykonywania usługi.
      4/ Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Stegna do zawarcia umowy.
      5/ Gmina Stegna zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny lub zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.   
 
                                                                                                                     
 
__________________________________________________________________________
82-103 STEGNA, ul.  Gdańska 34, centrala 55 247 81 71, 55 247 81 72, fax  55 247 83 95,
Nr REGON 170 747 939, Nr NIP 5792069687, adres e-mail: gmina@stegna.pl

Załączniki

  • zalaczniki (1).zip (ZIP, 883.8 KiB) Data publikacji: 2019-10-07 | Data wytworzenia informacji: 2019-10-07 | złożone: 2019-10-04, odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2019-10-23 | zalaczniki (1).zip

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Borowiec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-07 11:57:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Wojciech Ruciński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-07 12:03:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Wojciech Ruciński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-25 11:15:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3757 raz(y)