ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 121
Data ogłoszenia
2017-07-11
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Stegna: z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których w części budynku zamieszkują mieszkańcy, a w części są wykorzystywane w inny sposób (tzw. nieruchomości „mieszane”), z części nieruchomości niezamieszkałych, tj. z nieruchomości wykorzystywanych przez część roku na których znajdują się domki letniskowe, oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (tzw. nieruchomości „sezonowe”)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 117.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia (DOC, 180 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ formularz oferty (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ umowa (DOC, 86.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ -wersja edytowalna (DOC, 169 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz narzędzi (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ wykaz cen (DOC, 106 KiB)
 • SIWZ (PDF, 871.1 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi (PDF, 3.6 MiB)
 • Zapytanie i odpowiedź (PDF, 1004.9 KiB)
 • Dane do ESDP_JEDZ (XML, 148.7 KiB)
 • informacja z otwarcia (PDF, 351.2 KiB)
 • wynik (PDF, 349.2 KiB)
Lp 122
Data ogłoszenia
2017-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowych na zagospodarowanie działek na terenie Gminy Stegna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 416.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 641.7 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi (PDF, 699.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 870.4 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 444.8 KiB)
Lp 123
Data ogłoszenia
2017-06-09
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Stegna.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 471.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 690.1 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 13.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 13 KiB)
 • Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (DOCX, 13.4 KiB)
 • Wykaz usług (DOCX, 12.7 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 12.8 KiB)
 • Oświadczenie (DOCX, 12.2 KiB)
 • Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 12.6 KiB)
 • Oświadczenie o powstaniu obowiązku podatkowego u Zamawiającego (DOCX, 12.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.3 MiB)
 • wyniki (PDF, 678.7 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 260 KiB)
Lp 124
Data ogłoszenia
2017-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki nr 151 w miejscowości Tujsk
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 402.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 634.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 613.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 256.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 219.6 KiB)
Lp 125
Data ogłoszenia
2017-05-02
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Przemysław oraz opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki nr 65 w miejscowości Przemysław
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 4.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 675.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 570.8 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 384.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 238.7 KiB)
Lp 126
Data ogłoszenia
2017-04-21
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Stegna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ Grunwaldzka (PDF, 1.2 MiB)
 • Branża drogowa (ZIP, 23.2 MiB)
 • Branża elektroenergetyczna (ZIP, 9.1 MiB)
 • Branża sanitarna (ZIP, 6 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 414.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 251 KiB)
 • Wyniki (PDF, 231.2 KiB)
Lp 127
Data ogłoszenia
2017-04-14
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi dla zadania pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Stegna"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 798.3 KiB)
 • Załącznik nr 9,10,11 do SIWZ - branża sanitarna (ZIP, 6 MiB)
 • Załącznik nr 9,10,11 do SIWZ - branża elektroenergetyczna (ZIP, 9.1 MiB)
 • Załącznik nr 9,10,11 do SIWZ - branża drogowa (ZIP, 23.2 MiB)
 • Formularze (DOC, 300.5 KiB)
 • Informacja o pytaniach i odpowiedziach (PDF, 912.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 289.2 KiB)
 • wynik (PDF, 293.8 KiB)
Lp 128
Data ogłoszenia
2017-04-14
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości i porządku na terenie plaż Gminy Stegna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularze (DOCX, 117.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 274 KiB)
 • Wynik (PDF, 211.8 KiB)
Lp 129
Data ogłoszenia
2017-04-04
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na odbudowę zejść pieszych na plażę, ciągów pieszych oraz pieszo - jezdnych w miejscowości Stegna, Jantar
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zejścia SIWZ 1 (PDF, 738.9 KiB)
 • Formularze (DOC, 170 KiB)
 • Informacja o pytaniach i odpowiedziach (PDF, 577.4 KiB)
 • Zdjęcia_Stegna (ZIP, 3.1 MiB)
 • Zdjęcia_Jantar (ZIP, 2.1 MiB)
 • Mapa_Jantar (PDF, 508.7 KiB)
 • Mapa_Stegna (PDF, 1.2 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 432.4 KiB)
 • Wynik (PDF, 299.6 KiB)
Lp 130
Data ogłoszenia
2017-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Stegna.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Branża drogowa (ZIP, 23.2 MiB)
 • Branża elektroenergetyczna (ZIP, 9.1 MiB)
 • Branża sanitarna (ZIP, 6 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 414.9 KiB)
 • SIWZ Grunwaldzka (PDF, 983.7 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 267.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji