ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 131
Data ogłoszenia
2017-03-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości i porządku na terenie plaż Gminy Stegna.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • siwz (PDF, 799.8 KiB)
 • załącznik nr 4a - wzór umowy zadanie nr 1 (PDF, 734.4 KiB)
 • załącznik nr 4b - wzór umowy zadanie nr 2 (PDF, 713.3 KiB)
 • załącznik nr 4c - wzór umowy zadanie nr 3 (PDF, 781.6 KiB)
 • załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 pzp (DOCX, 22.7 KiB)
 • załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 pzp (DOCX, 22.2 KiB)
 • załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (DOCX, 27.1 KiB)
 • załącznik nr 5 -informacja na temat podwykonawców (DOCX, 24.8 KiB)
 • Załącznik nr 7a - rozmieszczenie koszy w sezonie letnim (DOCX, 810.4 KiB)
 • załącznik nr 6 - informacja na temat przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 26.7 KiB)
 • Załącznik nr 7b - rozmieszczenie koszy poza sezonem letnim (DOCX, 779.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - wykaz terenów do sprzątania, bronowania, przesiewania plaż (DOCX, 646.1 KiB)
 • załącznik nr 9 - wykaz terenów przyplażowych (DOCX, 335.7 KiB)
 • załącznik nr 10 - wykaz usług (DOC, 31.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 364.6 KiB)
 • Wynik (PDF, 356.6 KiB)
Lp 132
Data ogłoszenia
2017-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-31 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Stegna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 793.4 KiB)
 • wzór umowy 4a (PDF, 733.6 KiB)
 • wzór umowy 4b (PDF, 734.3 KiB)
 • załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy Warunki udziału (DOCX, 20.9 KiB)
 • załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykluczenia (DOCX, 25.1 KiB)
 • załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (DOCX, 26.2 KiB)
 • załącznik nr 5 -informacja na temat podwykonawców (DOCX, 21.1 KiB)
 • załącznik nr 6 - informacja na temat przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 23 KiB)
 • załącznik nr 7 - częstotliwość sprzątania ulic i chodników (DOCX, 26.5 KiB)
 • załącznik nr 8 - harmonogram wywozu odpadów z koszy (DOCX, 21.4 KiB)
 • załącznik nr 9 - wykaz sprzętu Wykonawcy (DOCX, 22.6 KiB)
 • załącznik nr 10 - wykaz usług (DOC, 31.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 306.3 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 315.9 KiB)
Lp 133
Data ogłoszenia
2017-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu elektronicznego do placówek oświatowych na terenie gminy Stegna: 1) Zespół Szkół w Stegnie, ul. Powstańców Warszawy 2, 82-103 Stegna, 2) Szkoła Podstawowa w Jantarze, ul. Rybacka 66 B, 82-103 Stegna, 3) Zespół Szkół w Tujsku, Tujsk 55, 4) Gimnazjum na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie, ul. Gdańska 26, 82-103 Stegna 5) Zespół Szkolno Przedszkolny w Drewnicy, ul. Wierzbowa 7, 82-103 Stegna.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 710.8 KiB)
 • Formularze (DOC, 311 KiB)
 • Zapytania (PDF, 728 KiB)
 • Pytania_odpowiedzi (PDF, 663.7 KiB)
 • Pytania_odpowiedzi2 (PDF, 1.2 MiB)
 • informacja (PDF, 268.9 KiB)
 • informacja (PDF, 334.6 KiB)
 • Wynik (PDF, 355.3 KiB)
Lp 134
Data ogłoszenia
2017-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych na terenie gminy Stegna: 1) Zespół Szkół w Stegnie, ul. Powstańców Warszawy 2, 82-103 Stegna, 2) Szkoła Podstawowa w Jantarze, ul. Rybacka 66 B, 82-103 Stegna, 3) Zespół Szkół w Tujsku, Tujsk 55, 4) Gimnazjum na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie, ul. Gdańska 26, 82-103 Stegna 5) Zespół Szkolno Przedszkolny w Drewnicy, ul. Wierzbowa 7, 82-103 Stegna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 547 KiB)
 • Formularze (DOC, 127.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 282.6 KiB)
 • Wynik (PDF, 268.2 KiB)
Lp 135
Data ogłoszenia
2017-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na odbudowę zejść pieszych na plażę, ciągów pieszych oraz pieszo - jezdnych w miejscowości Stegna, Jantar
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 742.1 KiB)
 • Formularze (DOC, 176 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 275 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 271.6 KiB)
Lp 136
Data ogłoszenia
2016-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie gminy Stegna w roku szkolnym 2017
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 156.2 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 100.4 KiB)
 • zal 1 (DOC, 38 KiB)
 • zal 2 (DOCX, 13.4 KiB)
 • zal 3 (DOCX, 13.7 KiB)
 • zal 4 (DOCX, 27.3 KiB)
 • zal 5 (DOC, 43.5 KiB)
 • zal 7 (PDF, 812.1 KiB)
 • Informacja o zmianie SIWZ (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 269.7 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 238.7 KiB)
Lp 137
Data ogłoszenia
2016-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego trasy rowerowej w miejscowości Stegna oraz rowerowych miejsc postojowych w miejscowości Stegna, Mikoszewo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 426.1 KiB)
 • Formularze (DOC, 218.5 KiB)
 • Wizualizacja (PDF, 1008.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 275.8 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 245.6 KiB)
Lp 138
Data ogłoszenia
2016-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedzica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Niedźwiedzica ogłoszenie (PDF, 364.5 KiB)
 • Niedźwiedzica budowa drogi SIWZ (PDF, 760.8 KiB)
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (PDF, 10.3 MiB)
 • Szczegółowa specyfikacja techniczna (PDF, 1.8 MiB)
 • książka przedmiarów (PDF, 97.2 KiB)
 • wynik (PDF, 28.4 KiB)
Lp 139
Data ogłoszenia
2016-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-03 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Zagospodarowanie parku w miejscowości Żuławki
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Żuławki park ogłoszenie (PDF, 356.5 KiB)
 • Żuławki park SIWZ (PDF, 502.7 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 240.9 KiB)
Lp 140
Data ogłoszenia
2016-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Stegna wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww. dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 272.7 KiB)
 • Formularze (DOC, 74.5 KiB)
 • wynik (PDF, 339.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji