ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-08-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w trybie zaprojektuj i wybuduj, polegających na modernizacji budynku NZOZ w Drewnicy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działanie – 10.01. Efektywność Energetyczna – Mechanizm ZIT, Poddziałanie – 10.01.01. Efektywność energetyczna – Mechanizm ZIT – Wsparcie Dotacyjne.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ wraz załącznikami (ZIP, 16.1 MiB)
 • Zalecenia konserwatorskie (PDF, 299.3 KiB)
 • Informacja o zapytaniach i odpowiedziach (PDF, 256.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 478.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 19.5 KiB)
 • Załącznik do PFU (PDF, 4 MiB)
 • Załącznik do PFU (PDF, 98.5 KiB)
 • Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 2 (PDF, 285.4 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ 2 (PDF, 202.8 KiB)
 • Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 3 (PDF, 193.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 249.8 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 253.7 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drewnicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ wraz załącznikami (ZIP, 253.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 189.7 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 123.2 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Stegna w roku szkolnym 2020/2021, w dni nauki szkolnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ wraz załącznikami (ZIP, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 141.4 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 117.2 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej działki nr 119 obręb Dworek oraz działki nr 109 obręb Niedźwiedzica w miejscowości Wybicko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ wraz załącznikami (ZIP, 419.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 4.7 MiB)
 • Informacja o zapytaniach i odpowiedziach (PDF, 458.7 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 192.4 KiB)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna- zmiana (PDF, 2.1 MiB)
 • Przedmiar - zmiana (PDF, 169.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 256.9 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 272.6 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej ul. Brzegowej w miejscowości Mikoszewo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ wraz załącznikami (ZIP, 416.7 KiB)
 • Geologia (ZIP, 303.5 KiB)
 • PB Branża drogowa (ZIP, 2.8 MiB)
 • PB Branża teletechniczna (ZIP, 2.4 MiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (ZIP, 7.4 MiB)
 • PW Branża drogowa (ZIP, 2.8 MiB)
 • PW Branża teletechniczna (ZIP, 2 MiB)
 • PW stała organizacja ruchu (ZIP, 2 MiB)
 • Decyzja pozwolenia na budowę (PDF, 792.9 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 2.4 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 175.4 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 180.9 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa trasy rowerowej w miejscowości Stegna oraz rowerowe miejsca postojowe w miejscowościach Stegna i Mikoszewo w systemie „ zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, realizowanego w partnerstwie z Gminą Miasta Krynica Morska i Gminą Sztutowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ wraz załącznikami (ZIP, 13.6 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 18 MiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 441.7 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 21.5 KiB)
 • Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 1 (PDF, 338.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 177 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 211.4 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-04-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Udzielenie kredytu do wysokości 8.071.044,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.071.044,00 zł”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załącznik nr 1- formularz oferty (DOC, 87.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz do oferty (XLSX, 24.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wykaz usług (DOC, 73.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 73.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - JEDZ (DOC, 171 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 5.5 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 3.7 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 3.3 MiB)
 • Id_postępowania (TXT, 38 B)
 • Załącznik nr 5 - Klucz_publiczny (ASC, 700 B)
 • SIWZ (DOC, 264.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • Sprostowanie do ogłoszenia (PDF, 419.3 KiB)
 • Informacja o zapytaniach i odpowiedziach (PDF, 503.8 KiB)
 • Oświadczenie nr 1 do informacji o zapytaniach i odpowiedziach (PDF, 68.2 KiB)
 • Oświadczenie nr 2 do informacji o zapytaniach i odpowiedziach (PDF, 186.2 KiB)
 • Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 2 (PDF, 252.7 KiB)
 • Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 2 (DOCX, 16.2 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 155.4 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 172.4 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 215.3 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 350.6 KiB)
 • Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 3 (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1- formularz oferty po zmianie (DOC, 88 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 212.6 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 179.8 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-03-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Utrzymanie czystości i porządku na terenie plaż Gminy Stegna – 2020 r.” Zadanie: 1. Rozmieszczenie koszy na odpady na terenie plaż 2. Odbiór i wywóz odpadów z koszy oraz worków na terenie plaż 3. Sprzątanie terenu plaż Gminy Stegna 4. Bieżące utrzymanie czystości na terenach przyplażowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ wraz załącznikami (ZIP, 3.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 324.5 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 180.1 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja podnośnika pożarniczego P185 na podwoziu STAR
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ wraz załącznikami (ZIP, 808.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 272.3 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 134.6 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-02-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji operatora przystani żeglarskiej w Rybinie, przystani kajakowych i pomostów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (PDF, 2.8 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 44 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji