ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2019-05-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Stegna 2019-2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Utrzymanie czystości i porządku 2019-2021 (PDF, 301.9 KiB)
 • załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy Warunki udziału (DOCX, 24.1 KiB)
 • załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykluczenia (DOCX, 26.8 KiB)
 • załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (DOCX, 31.6 KiB)
 • załącznik nr 4 - wzór umowy (PDF, 295.5 KiB)
 • załącznik nr 5 -informacja na temat podwykonawców (DOCX, 26.1 KiB)
 • załącznik nr 6 - informacja na temat przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 28.1 KiB)
 • załącznik nr 7 - częstotliwość sprzątania ulic i chodników (DOCX, 27.1 KiB)
 • załącznik nr 8 - wykaz sprzętu Wykonawcy (DOCX, 23.2 KiB)
 • Sprostowanie (PDF, 616.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 262.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty.pdf (PDF, 219.6 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2019-04-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-17 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa ubezpieczenia Gminy Stegna Numer referencyjny: 46/2019/N/Stegna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • F005 SIWZ Przetarg nieograniczony (PDF, 234.6 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 91.9 KiB)
 • F042 Ogł. o zmianie ogł (PDF, 161.7 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2019-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sprzedaż i dostawa sprzętu specjalistycznego w ramach projektu: „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 395.6 KiB)
 • Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 136.6 KiB)
 • Zał. 2 Formularz oferty (DOCX, 130.7 KiB)
 • Zał. 3 Oświadczenie (DOCX, 125.8 KiB)
 • Zał. 4 Wykaz dostaw (DOCX, 125.2 KiB)
 • Zał. 5 Zobowiązanie (DOCX, 125.5 KiB)
 • Zał. 6 Wzór umowy (PDF, 271.5 KiB)
 • Zał. 7 Oświadczenie o grupie kapitałowej (DOCX, 190.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 Oświadczenie RODO (DOCX, 96.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_syr (PDF, 334.9 KiB)
 • Informacja o wyborze_oferty_bz (PDF, 172 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2019-03-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej działka nr 65/23 w miejscowości Żuławki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 1.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (PDF, 9.4 MiB)
 • SIZW (PDF, 526.8 KiB)
 • 3.PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 770.2 KiB)
 • 4.SPECYFIKACJE TECHNICZNE (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy (PDF, 283 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (DOCX, 16.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 231.7 KiB)
 • Informacja o wyborze_oferty_bz (PDF, 226.4 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2019-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizację neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki - etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 746.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 106.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 106 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 111.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 103.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOC, 104.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOC, 104 KiB)
 • Załącznik nr 7 projekt umowy (PDF, 468.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOCX, 47.4 KiB)
 • projekt budowlany (PDF, 931.1 KiB)
 • Żuławki foto (PDF, 2.3 MiB)
 • kaplica grobowa przedmiar (PDF, 165.5 KiB)
 • PB_KZ_rys_1_mapa (PDF, 177.9 KiB)
 • PB_KZ_rys_2_inw_przyziemie (PDF, 1018.3 KiB)
 • PB_KZ_rys_3_inw_dach_przekroj (PDF, 336.1 KiB)
 • PB_KZ_rys_4_inw_elewacje (PDF, 1.3 MiB)
 • PB_KZ_rys_5_przyziemie (PDF, 330.7 KiB)
 • PB_KZ_rys_6_przekroj (PDF, 387.3 KiB)
 • PB_KZ_rys_7_elewacje (PDF, 1 MiB)
 • PB_KZ_rys_8_sciag (PDF, 320.3 KiB)
 • specyfikacje_pdf (ZIP, 3.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 167.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 134.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 154.3 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2019-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości i porządku na terenie plaż Gminy Stegna – 2019 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 361.8 KiB)
 • załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 pzp (DOCX, 24.2 KiB)
 • załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 pzp (DOCX, 25.7 KiB)
 • załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (DOCX, 27.8 KiB)
 • załącznik nr 4a - wzór umowy zadanie nr 1 (PDF, 246.2 KiB)
 • załącznik nr 4b - wzór umowy zadanie nr 2 (PDF, 629.6 KiB)
 • załącznik nr 4c - wzór umowy zadanie nr 3 (PDF, 684.6 KiB)
 • załącznik nr 5 -informacja na temat podwykonawców (DOCX, 25.5 KiB)
 • załącznik nr 6 - informacja na temat przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 27.3 KiB)
 • Załącznik nr 7a - rozmieszczenie koszy w sezonie letnim (DOCX, 810.4 KiB)
 • Załącznik nr 7b - rozmieszczenie koszy poza sezonem letnim (DOCX, 767.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - wykaz terenów do sprzątania, bronowania, przesiewania plaż (DOCX, 928.2 KiB)
 • załącznik nr 9 - wykaz terenów przyplażowych (DOCX, 335.7 KiB)
 • załącznik nr 10 - wykaz sprzętu Wykonawcy (DOCX, 22.6 KiB)
 • Informacja o zapytaniach i odpowiedziach (PDF, 256.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_ (PDF, 450.8 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 221 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2019-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą „Budowa zejścia na plażę nr 80 w miejscowości Jantar
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 459.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 1 zakres robót do nadzorowania (DOCX, 17.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 2 przesłanki wykluczenia (DOCX, 17.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 3 spełnianie warunków udziału (DOCX, 15.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 4 grupa kapitałowa (DOCX, 16.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 5 wykaz usług (DOCX, 17 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 6 wykaz osób (DOCX, 16.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 7 formularz oferty (DOCX, 19.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 8 projekt umowy (PDF, 252.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 9 oświadczenie (DOCX, 15.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 273.5 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2019-02-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa zejścia na plażę nr 80 w miejscowości Jantar
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 625.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ SPEŁNIANIE WARUNKOW (DOCX, 24.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ NIEPODLEGANIE WYKLUCZENIU (DOCX, 24.9 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (DOCX, 21.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SIWZ WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (DOCX, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (DOCX, 27.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ PROJEKT UMOWY (PDF, 563.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ GRUPA KAPITAŁOWA (DOCX, 22.1 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYKOWYWANIA OBOWIAZKÓW INFORMACYJNYCH (DOCX, 16.4 KiB)
 • dojście do zejscia 80 - PB oświetlenia i zasilania w ramach remontu dojazdu i dojścia do plaży (PDF, 5.8 MiB)
 • dojście do zejscia 80 - PB remontu dojazdu i dojścia do plaży (PDF, 6.9 MiB)
 • dojście do zejscia 80 - PW branża drogowa (PDF, 1.2 MiB)
 • dojście do zejscia 80 - PW branża elektryczna (PDF, 2.5 MiB)
 • dojście do zejscia 80 - PW branża sanitarna (PDF, 2 MiB)
 • PRZEDMIAR (PDF, 3.1 MiB)
 • STWiOR (PDF, 671.6 KiB)
 • zejście 80 - PB odbudowa zejścia na plażę nr 80 (PDF, 12.4 MiB)
 • zejście 80 - PW branża drogowa (PDF, 4.6 MiB)
 • zejście 80 - PW branża elektryczna (PDF, 2.9 MiB)
 • zejście 80 - PW branża sanitarna (PDF, 2.9 MiB)
 • informacja_z otwarcia_ofert (PDF, 141.5 KiB)
 • Informacja o wyborze inspektor (PDF, 277.8 KiB)
 • Informacja o wyborze roboty budowlane (PDF, 234.5 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2019-02-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Stegna 2019-2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 626.8 KiB)
 • załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy Warunki udziału (DOCX, 24.2 KiB)
 • załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykluczenia (DOCX, 26.1 KiB)
 • załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (DOCX, 29.3 KiB)
 • załącznik nr 4 - wzór umowy (PDF, 759.1 KiB)
 • załącznik nr 5 -informacja na temat podwykonawców (DOCX, 25.5 KiB)
 • załącznik nr 6 - informacja na temat przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 27.2 KiB)
 • załącznik nr 7 - częstotliwość sprzątania ulic i chodników (DOCX, 27.1 KiB)
 • załącznik nr 8 - wykaz sprzętu Wykonawcy (DOCX, 22.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 279.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 264.5 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2019-02-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizację neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki - etap I w ramach: „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 762.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 106.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 106 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 111.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 103.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOC, 104.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOC, 104 KiB)
 • Załącznik nr 7 projekt umowy (PDF, 462 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOCX, 47.4 KiB)
 • projekt budowlany (PDF, 931.1 KiB)
 • Żuławki foto (PDF, 2.3 MiB)
 • przedmiar (PDF, 165.5 KiB)
 • PB_KZ_rys_1_mapa (PDF, 177.9 KiB)
 • PB_KZ_rys_2_inw_przyziemie (PDF, 1018.3 KiB)
 • PB_KZ_rys_3_inw_dach_przekroj (PDF, 336.1 KiB)
 • PB_KZ_rys_4_inw_elewacje (PDF, 1 MiB)
 • PB_KZ_rys_5_przyziemie (PDF, 330.7 KiB)
 • PB_KZ_rys_6_przekroj (PDF, 387.3 KiB)
 • PB_KZ_rys_7_elewacje (PDF, 1 MiB)
 • PB_KZ_rys_8_sciag (PDF, 320.3 KiB)
 • Specyfikacje (ZIP, 3.9 MiB)
 • Informacja o zapytaniach i odpowiedziach (PDF, 172.8 KiB)
 • Informacja o zapytaniach i odpowiedziach (PDF, 210.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 166.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 116 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji