ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-05-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:05:52 Edycja elementu informacja Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
(widoczna od 2018-05-22 12:00:00)
Adam Wojciech Ruciński
12:04:59 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
(widoczna od 2018-05-22 12:00:00)
Adam Wojciech Ruciński
10:57:27 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Mikoszewo – Drewnica, gmina Stegna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 Priorytetu 1. Leszek Wróbel
10:57:27 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Mikoszewo – Drewnica, gmina Stegna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 Priorytetu 1. Leszek Wróbel
10:55:18 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Mikoszewo – Drewnica, gmina Stegna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 Priorytetu 1. Leszek Wróbel

Zmiany z dnia: 2018-05-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:37:45 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Stegna o wydaniu decyzji o o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzaniu odpadów w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Stegnie na terenie dz. nr 1247/7”.
(widoczna od 2018-05-21 00:00:00)
Artur Kozłowski

Zmiany z dnia: 2018-05-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:30:33 Edycja elementu informacja Plan pracy Komisji ds. Budżetu na rok 2018 Małgorzata Furman
13:29:11 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Stegna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV przebiegającej przez teren działek nr 719/1, 720, 721, 722, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 640 położonych w miejscowości Stegna w gminie Stegna oraz budowie na działce nr 719/1 wolno stojącej rozdzielnicy stacyjnej wraz z niezbędną siecią kablową nn 0,4kV pozwalającą zasilać istniejące obwody napowietrzne.
(widoczna od 2018-05-18 00:00:00)
Artur Kozłowski
13:27:47 Upublicznienie elementu informacja Plan pracy Komisji ds. Budżetu na rok 2018 Małgorzata Furman
13:22:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Posiedzenie Komisji ds. Budżetu w dniu 16.04.2018 r. Małgorzata Furman

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej