ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-09-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:31:45 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR III/20/10 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Stegna na 2010 rok. Małgorzata Furman
12:30:43 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR III/19/10 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego Małgorzata Furman
12:29:14 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR III/18/10 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/351/10 z 22 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stegna na lata 2010-2017 do realizacji przez Wójta Gminy Stegna Małgorzata Furman
12:28:07 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR III/17/10 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stegna z dnia 28 października 2010 r. NR XLIII/447/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Małgorzata Furman
12:27:08 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR III/16/10 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/343/2010 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2010 r. dotyczącej nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie Małgorzata Furman
12:24:53 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR III/15/10 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania zmian Statutu Gminy Stegna Małgorzata Furman
12:23:35 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR III/14/10 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy na członka Gminnej Rady Oświatowej Małgorzata Furman
12:22:23 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR III/13/10 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Stegna Małgorzata Furman
12:16:11 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR III/12/10 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stegna Małgorzata Furman
12:14:46 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR III/11/10 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Małgorzata Furman

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej