ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032
Nr aktu prawnego
XI/120/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019.
Nr aktu prawnego
XI/119/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Stegna na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie
Nr aktu prawnego
XI/118/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Sieci i Urządzeń Wodociągowych dla Gminy Stegna na lata 2018-2021 będących w posiadaniu Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
XI/117/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stegna na lata 2020-2024"
Nr aktu prawnego
XI/116/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XI/115/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Nr aktu prawnego
XI/114/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”
Nr aktu prawnego
XI/113/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały NR IX/95/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 3 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”.
Nr aktu prawnego
XI/112/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Nr aktu prawnego
XI/111/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji