ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-12-19 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2018. XXXVII/312/2017 Obowiązujący
2 2017-12-19 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2018-2032. XXXVII/311/2017 Obowiązujący
3 2017-12-19 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w roku 2017 nie wygasają z upływem roku budżetowego XXXVII/310/2017 Obowiązujący
4 2017-12-19 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2017. XXXVII/309/2017 Obowiązujący
5 2017-12-19 Uchwała w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Stegna a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Stegna XXXVII/308/2017 Obowiązujący
6 2017-11-29 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2017-2030 XXXVI/307/2017 Obowiązujący
7 2017-11-29 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2017. XXXVI/306/2017 Obowiązujący
8 2017-11-29 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2018r. XXXVI/305/2017 Obowiązujący
9 2017-11-29 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/186/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2017r. XXXVI/304/2017 Obowiązujący
10 2017-11-29 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/102/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny XXXVI/303/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej