Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032
Nr aktu prawnego
XIX/190/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XIX/189/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 471/2, położonej w miejscowości Drewnica.
Nr aktu prawnego
XIX/188/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/107/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia zasad w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Nr aktu prawnego
XIX/187/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XIX/186/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 54/4, 56/4, 57/6, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15, 58/16, 58/17, 103/19, 103/20 oraz części działek nr 58/23, 58/53 w miejscowości Junoszyno
Nr aktu prawnego
XIX/185/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 292/1 obręb Mikoszewo
Nr aktu prawnego
XIX/184/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działki stanowiące własność Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XIX/183/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVIII/182/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/102/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2020 r., zmienionej uchwałą Nr XIV/145/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 12 maja 2020 r.
Nr aktu prawnego
XVIII/181/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji