ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-05-09 Uchwała w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków XLI/345/2018 Obowiązujący
2 2018-05-09 Uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2018 XLI/344/2018 Obowiązujący
3 2018-05-09 Uchwała w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy Stegna kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest XLI/343/2018 Obowiązujący
4 2018-04-20 Uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2018 XL/342/2018 Uchylony
5 2018-04-20 Uchwała w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku długoterminowego kredytu XL/431/2018 Obowiązujący
6 2018-04-20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2018-2032 XL/340/2018 Obowiązujący
7 2018-04-20 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2018 XL/339/2018 Obowiązujący
8 2018-04-20 Uchwała w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków XL/338/2018 Obowiązujący
9 2018-04-06 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2018-2032 XXXIX/337/2018 Obowiązujący
10 2018-04-06 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2018 XXXIX/336/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej