ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-07-14 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2017. XXXIII/272/2017 Obowiązujący
2 2017-06-26 Uchwała w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku długoterminowego kredytu XXXII/271/2017 Obowiązujący
3 2017-06-26 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2017-2030 XXXII/270/2017 Obowiązujący
4 2017-06-26 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2017 XXXII/269/2017 Obowiązujący
5 2017-06-26 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXII/268/2017 Obowiązujący
6 2017-06-26 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Stegna w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXII/267/2017 Obowiązujący
7 2017-06-26 Uchwała w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości „sezonowych” oraz nieruchomości „mieszanych”, a także metody i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXII/266/2017 Obowiązujący
8 2017-06-26 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie Gminy Stegna XXXII/265/2017 Obowiązujący
9 2017-06-26 Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna XXXII/264/2017 Obowiązujący
10 2017-06-26 Uchwała w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku XXXII/263/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej